КИШКОВI ШВИМал. 2.215. Кишковий шов за Ламбером.


Мал. 2.216. Серозно-м'язе вий пiдслизовий шов за М.I.Пироговим.


Мал. 2.217. Кишковий шов за Матешуком.


Мал. 2.218. Кишковий шов за Альбертом.


Мал. 2.219. Кишковий шов за Шмiденом.


Можливi ускладнення при накладаннi кишкових швiв