Медицина

ДРЕНУВАННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

ДРЕНУВАННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИМал. 2.179. Мiсця проколу передньої стiнки живота для проведення дренажiв у черевну порожнину.


Мал. 2.180. Проколювання затискачем черевної стiнки з середини назовнi i розсiкання шкiри над ним.


Мал. 2.181. Проведення двох полiхлорвiнiлових трубок в черевну порожнину пiсля проколу затискачем черевної стiнки.


Мал. 2.182. Остаточне розташування дренуючих трубок у пiдребернiй i здухвиннiй дiлянках.


Можливi ускладнення при дренуваннi черевної порожнини

Oddsei - What are the odds of anything.