Холецистектомiя вiд дна
Холецистектомiя вiд днаМал. 2.118. Дно жовчного мiхура захоплене вiкончастим затискачем. Гiдравлiчне препарування очеревини розчином новокаїну.


Мал. 2.119. Видiлення жовчного мiхура з печiнкового ложа.


Мал. 2.120. Пересiкання i перев'язка мiхурової артерiї.


Мал. 2.121. Перерiзання мiхурової протоки мiж затискачами. Перев'язка кукси мiхурової протоки.


Мал. 2.122. Перитонiзацiя ложа жовчного мiхура.


Можливi ускладнення при операцiях на жовчному мiхурi i жовчних протоках