Медицина

ВИМІРЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ТИСКУ АПАРАТОМ ВАЛЬДМАНА

ВИМІРЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ТИСКУ АПАРАТОМ ВАЛЬДМАНА


+ 8°    ЦВТ

а к б

Мал. 63. Центральний венозний тиск (ЦВТ) в нормі. Хвилинний об'єм серця (ХОС), к - капіляри, "б" і "а" - пре- і посткапілярні сфінктери, А - артерії, В - вени.


см. вод. ст.

Мал. 64. Пристрій для вимірювання ЦВТ. Проведена катетеризація центральних вен дозволяє контролювати рівень внутрішньовенного тиску і вводити великі об'єми рідини, в т.ч. концентровані розчини.Мал. 65. Схематичне зображення пристосування для вимірювання ЦВТ. Дана методика дозволяє оцінити ступінь крововтрати і гіповолемії, та функціональний стан серцевого м'яза. Незначні коливання стовпчика рідини в ритмі дихання свідчать про нормальне функціонування катетера.

Мал. 66. Вимірювання ЦВТ апаратом Вальдмана. В асептичних умовах під новокаїновим знечулен ням у верхню чи нижню порожнисту вену вводять катетер (підключична чи стегнова вени). Причому тиск у підключичній вені повинен відповідати тиску в правому передсерді. Катетер підключа ють до апарата Вальдмана. Нульову поділку шкали встановлюють на рівні передсердь чи на 5 см нижче кута Луї. Нормальні показники ЦВТ 0,49-0,98 кПа (5-10 см вод. ст.).


Можливі ускладнення при вимірюванні центрального венозного тиску

Oddsei - What are the odds of anything.