Слайд. Загрудинний зоб (термограма i рентгенограма).