КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСЬКОЇ ТЕРАПІЇ

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСЬКОЇ ТЕРАПІЇ

    Адреса: вул. Клінічна,1, Тернопіль, 282004 Тел.: (0352) 273242
   Штат кафедри: 2 професори, 4 доценти, 5 асистентів, 2 аспіранта, 1 клінічний ординатор, 1 магістр, 4 лаборанти.
   Завідувач кафедри - Заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., проф. М.І.Швед.
   Кафедра факультетської терапії створена в 1957 році на базі Тернопільської обласної лікарні. Фундатором і першим завідувачем кафедри був д.м.н., проф. І.А.Мельник, очолював кафедру з 1957 по 1965 та з 1979 по 1989 рік. Наступником його став д.м.н., проф. М.Г.Масик - учень М.Д.Стражеска, завідував кафедрою з 1965 по 1974 рік. З 1975 по 1978 роки завідувачем кафедри був д.м.н., проф. П.Я.Григорўєв, нині провідний гастроентеролог Росії. З 1989 року кафедру очолив д.м.н., проф. М.І.Швед.
   Навчальна робота кафедри.
   Кафедра факультетської терапії є базовою для грунтовного вивчення класики інтерністики. На кафедрі навчаються студенти ІУ курсу медичного факультету, в т.ч. й іноземні. Поряд з вивченням власне терапії, викладаються спеціальні курси з ендокринології та загальної фізіотерапії. Успішна реалізація навчальної програми можлива завдяки потужній клінічній базі кафедри, яка включає обласні кардіологічне, гастроентерологічне, ендокринологічне та фізіотерапевтичне відділення. Стержнем навчального процесу є формування у студентів основ клінічного мислення. З 1998 року впроваджено викладання терапії і ендокринології на англійській мові в окремих групах україномовних студентів. Для покращення засвоєння матеріалу з усіх розділів видано методичні розробки, навчальні посібники, лекції з ряду важливих тем. Готується до друку посібник з функціональних методів дослідження, а також компакт- диск з патології ендокринної системи та загальної фізіотерапії.
   Сфера наукових інтересів колективу кафедри.
   Традиційні напрямки наукових розробок - кардіологія та ревматологія, зокрема проблеми серцевої недостатності, кардіогенного шоку, деформуючого артрозу, ревматоїдного артриту. За період наукових досліджень в галузі ревматології (1989-1998) сформована своя школа ревматологів, в т.ч., 3 д.м.н., 7 к.м.н. Результатом наукових досліджень стало видання 3 монографій, отримано 5 авторських свідоцтв на винаходи та 6 патентів. Актуальність розроблюваної кафедрою наукової тематики, вклад співробітників в розвиток даної проблеми засвідчило проведення на базі кафедри І-го Конгресу ревматологів України (1993). Творчий доробок кафедри включає більше 1000 публікацій, сотні впроваджень і раціоналізаторських пропозицій, 10 авторських свідоцтв на винаходи, 4 патенти, 14 монографій.
   Основні наукові здобутки кафедри:
    - Вивчено роль 4 типів гіпоксій та порушення окремих видів обміну речовин в патогенезі ревматоїдного артриту і остеоартрозу.
    - Розроблені диференційовані програми терапії запальних та дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів.
    - Розроблено патофізіологічну концепцію кардіогенного шоку при інфаркті міокарда та методи стимулюючої і гіпобіотичної терапії.
    - Запатентовано спосіб оцінки больового суглобового синдрому.
   Лікувальна робота кафедри.
   Співробітники кафедри здійснюють консультативну і лікувальну роботу в базових відділеннях, де впроваджено більше 50 нових методик терапії. Професорсько-викладацький склад забезпечує консультативний прийом в ліклініці, в кардіодиспансерному центрі, ендокринологічному диспансері; надає планову і ургентно-консультативну допомогу населенню міста і області; організовує і проводить науково-практичні і клініко-морфологічні конференції.