Медицина

ЗАХВОРЮВАННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ


Рис. 19. Розрізи передньої черевної стінки, які застосовуються для операцій на жовчних шляхах, печінці та підшлункової залози (за В. В. Виноградовим).


   1. а- параректальний (Лаусона-Тейта), б- трансректальний (Гален-Торна, Риделя), в- серединний (Райфершайда),
   2. а- розширений косий (Бівен), б- хвилеподібний (Кера),
   3. а- торакоабдомінальний (Кіршнера), б- (Углова),
   4. торакоабдомінальний (Райфейшайда),
   5. також,
   6. а- також (Кюнео), б- комбінований (Г. Ф. Ніколаєв),
   7. кутовий (Черні),
   8. комбінований (Бруншвіга),
   9. а- косий (Кохера), б-кутовий (Ріо-Бранко),
   10. а- косий (В. Р. Брайцев), б- Федерова,
   11. а-б- поперечний (Шпренгеля),
   12. а-косий (Шпренгеля), б- парамедіальний (Риделя),
   13. а- косопоперечний (Аірда), б- Кауша,
   14. а- косий (Прібрама), б- Рубе,
   15. а- розширений косий (Кауша-Кера), б- косий (Курвуазє),
   16. а- поперечний (Мікуліча-Кауша), б- лоскутний (Лежара),
   17. комбінований (Уайпла),
   18. а- зигзагоподібний (Дежардена) б- косий (А. М. Госсе),
   19. лоскутний (А. М. Дихно),
   20. а- розширений косий (Мейо-Робсона-Керте), б- лоскутний (Лангенбуха).

Oddsei - What are the odds of anything.