ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ

Рис. 26. Операційні холангіограми. 1. Холедохолітіаз, стеноз сосочка. 2. Заклинений камінь фатерового сосочка. 3. Папілолітіаз. 4. Стеноз сосочка.