Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 5. Найчастіші варіанти взаємовідношень загальної жовчної і панкреатичної протоки: 1. Холедох. 2. Панкреатична протока. 4. Ампула фатерового сосочка. 5. Великий дуоденальний сосочок.

Oddsei - What are the odds of anything.