ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ

Рис. 45. А - загальний вигляд колоноскопа; Б - ендоскопічна картина незміненої слизової оболнки товстої кишки.