Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 23. Одночасна екстирпація тріщини заднього проходу разом з карункулою та гіпертрофованою анальною слизовою.

Oddsei - What are the odds of anything.