ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ

Рис. 10. Клітковинні простори навколо прямої кишки: ішіоректальний (1), пельвіоректальний (2), перианальний (3).