Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 67. Схематичне зображення основних рентгенологічних ознак раку шлунка - звиразковані форми (за Hegglin):
1 - ніша у вигляді плато; 2 - ніша на фоні вікна; 3 - ніша з меніском; 4 - ніша з неправильними контурами; 5 - ніша на плоскій основі.

Oddsei - What are the odds of anything.