Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 65. Поперечна дуодено-дуоденостомія при постбульбарному стенозі: а, б - етапи операції.

Oddsei - What are the odds of anything.