Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 53. Вшивання великих перфоративних виразок за Оппелем-Полікарповим.

Oddsei - What are the odds of anything.