ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ

Рис. 27. Методи хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка:

1 - резекція шлунка за Більрот-І; 2 - резекція шлунка за Більрот-ІІ; 3 - резекція кардіальної частини шлунка; 4 - ступінчаста резекція шлунка (за Shoemaker, Schmieden, Pfuchet); 5 - резекція шлунка за Kelling-Madlener; 6 - резекція шлунка з тонкокишковою вставкою за Захаровим; 7 - операція Ніссена; 8 - ваготомія з пілоропластикою (за Farris, Smith); 9 - резекція шлунка зі збереженням воротаря (за О.О. Шалімовим); 10 - ваготомія, клиноподібна резекція виразки, пілоропластика (за Zollinger); 11 - операція Ніссена; 12 - селективна ваготомія, антрумектомія з збереженням воротаря (за О.О. Шалімовим); 13 - резекція кардіальної частини шлунка, селективна ваготомія, гастродуоденостомія (за О.О.Шалімовим); 14 - селективна проксимальна ваготомія, клиноподібна резекція виразки, пілоропластика (за Holle).