Медицина

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ


Рис. 35. Рентгенографія біфуркаційного дивертикула стравохода (округлої форми).

Oddsei - What are the odds of anything.