ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ

Рис. 27. Езофаготонокімограма здорової людини (І) і хворого ахалазією кардії (ІІ).
а - запис скорочень ставоходу (середня третина); б - запис тиску в кардії; в - пневмограма; г - реєстрація ковтання. При ковтанні у здорової людини в стравоході реєструються характерні пікоподібні хвилі скорочень, в кардії тиск падає (розкриття кардії). У хворого на ахалазію перистальтика порушена майже на всьому протязі стравоходу, хвилі ковтальних скорочень мають малу амплітуду, деформовані. Розкриття кардії під час ковтання не відбувається.