ЗАХВОРЮВАННЯ СУДИН

Рис. 37. 1. Найчастіша локалізація артеріальних емболів
2 - 3. Пряма емболектомія 1 - v. saphena magna 2 - a. femoralis 3 - a. femoralis communis 4 - a. superficialis 5 - a. profunda
4. Виведення ембола 4.1. Виділення ембола затискачем Пеана.
5. Контрольна перевірка повноти прямої емболектомії катетером Фогарті.
6. Промивання місця емболектомії розчином гепарину.
7. Ушивання рани, дренаж за Редоном.