ϲί

. 4 . .
1 - m.obligui externi abdominis; 2 - fascia transversalis; 3 - a.et v.epigastrica inferior; 4 - ; 5 - m.remaster; 6 - funiculus spermaticus; 7 - a. et v.pudenda externa; 8 - v.saphena magna; 9 - anulus inguinalis superficialis; 10 - m.obliguus internus abdominis; 11 - m.transversus abdominis..