КАФЕДРА

КАФЕДРА

   Кафедра акушерства та гiнекологiї ФПО заснована 3 травня 1979 року. Базою кафедри акушерства та гiнекологiї факультету пiслядипломної освiти став пологовий будинок з гiнекологiчним відділом другої міської лікарні та гінекологічний відділ обласного онкодиспансеру м.Тернополя, що все разом складає 220 ліжок. На базі є жіноча консультація на 450 відвідувань за день, яка працює в дві зміни за дільничо-територіальним принципом. Кафедра має 2 лекційних зали і 5 учбових кімнат, устаткована необхідним обладнанням і комп'ютером.
   Організувала кафедру доц. Гаяне Тигранівна Борсук. Це був перший двохмісячний цикл навчання "Клінічне та оперативне акушерство", де навчалося 8 лікарів-курсантів із Тернопільської області. Перший склад кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти: проф. М.Розуменко, доц. Г.Борсук, ас.Н.Михайлечко; доц. А.Шрамкевич, ас. Л.Гута.
   З 27 серпня 1979 року приступив до роботи перший склад викладачів кафедри. Очолила колектив  докт.мед.наук, проф. Мікрона Розуменко. В склад кафедри увійшли: канд.мед.наук, доц. Гаяне Борсук (стаж лікарської роботи 20 років, педагогічний стаж 9 років), канд.мед.наук, доц. Анатолій Шрамкевич, канд,мед.наук, асистент Надія Михайлечко. В березні 1980 року по конкурсу на посаду асистента пройшов практичний лікар з 22 річним стажем роботи Льонгин Гута, який  у 1985 році захистив кандидатську дисертацію. У 1983 році на кафедру була прийнята асистентом канд.мед.наук Валентина Коптюх.
   З 1988 року по 1998 рік кафедрою завідував докт.мед.наук, проф. Микола Жиляєв. У березні 1998 року проф. М.Жиляєв перейшов працювати на кафедру акушерства та гінекології медичного факультету. За час його завідування наукова робота кафедри спрямовувалась на лікування та профілактику запальних захворювань жіночих статевих органів. Під його керівництвом працівниками кафедри   захищено 3 кандидатських дисертації, внесено 3 рацпропозиції, які впроваджені в лікувальних установах Західного регіону, видана монографія "Хронічні запальні захворювання " та навчальний посібник  "Акушерський фантом". У 1992 році асистентом на кафедру був прийнятий канд.мед.наук, практичний лікар Богдан Ониськів. У 1995 році він отримав вчене звання доцента кафедри. У 1998 році Б.Ониськів вибув із складу кафедри. У 1993 році асистентом кафедри була зарахована Валентина Шадріна, яка до того навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі і успішно захистила дисертацію. У 1993-1994 році на кафедрі асистентом працювала канд.мед.наук Наталія Баган, яка згодом переїхала в м.Київ.
   У 1996 році після закінчення клінічної ординатури асистентом кафедри  був зарахований канд.мед.наук Богдан Бегош. У 1997 році асистентом кафедри був зарахований старший лаборант кафедри канд.мед.наук Віктор Сопель. В 1999 році після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації асистентом кафедри стала канд.мед.наук Світлана Геряк.
   З березня 1998 року кафедру акушерства та гінекології ФПО очолила канд.мед.наук, доц. Ніна Миколаївна Олійник. З 1999 року кафедра працювала в такому складі: зав. кафедрою канд.мед.наук, доц. Ніна Миколаївна Олійник; Гута Льонгін Володимирович - канд.мед.наук, доц. - практичний стаж роботи - 41 рік, педагогічний стаж 20 років; Коптюх Валентина Іванівна - канд.мед.наук, асистент, практичний стаж роботи 22 років, педагогічний стаж - 18 років; Шадріа Валентина Семенівна - канд.мед.наук, асистент, практичний стаж роботи 23 рік, педагогічний стаж 8 років; Маланчин Ірина Миколаївна - канд.мед.наук, асистент, практичний стаж роботи - 7 років, педагогічний стаж роботи - 5 років; Лимар Любов Євгенівна - канд.мед.наук, асистент, практичний стаж роботи 17 років, педагогічний стаж роботи 7 років; Хлібовська Оксана Іванівна - канд.мед.наук, асистент, практичний стаж роботи 17 років, педагогічний стаж роботи 8 років; Геряк Світлана Миколаївна - канд. мед. наук, асистент, практичний стаж роботи 4 роки; Бегош Богдан Миколайович - канд. мед. наук, асистент, практичний стаж роботи 14 рокiв, педагогiчний стаж 5 роки; Сопель Вiктор Васильович - канд. мед. наук, асистент, практичний стаж роботи 10 рокiв, педагогiчний стаж 4 роки.
   З грудня 2001 року кафедру акушерства та гінекології ФПО очолила д.мед.наук, проф. Алла Володимирівна Бойчук, стаж педагогічної роботи 13 років. З січня 2002 року професором кафедри був призначений д. мед. наук Анатолій Юхимович Франчук, стаж роботи 34 років. Теперішній склад кафедри: зав.каф.д.мед.наук, проф. А.В. Бойчук, проф. А.Ю.Франчук, доц. В.І.Коптюх,ас.Б.М.Бегош, ас. В.В.Сопель, ас.О.І.Хлібовська, ас. В.С.Шадріна.
   Навчання в магістратурі проходили Наталя Кузьма, Олександра Гаврищак.
   Клiнiчну ординатуру на базi кафедри закiнчили Валерiй Яцюк, який працює районним акушером-гiнекологом в м. Шумську; Нiна Костик, яка працює завiдувачем акушерсько-гiнекологiчним вiддiленням обласного пологового будинку, Олег Терещук, працює районним акушером-гiнекологом на Хмельниччинi, Валентина Шадрiна та Богдан Бегош пiсля закiнчення клiнiчної ординатури працюють асистентами нашої кафедри; Неонiла Мацьопа - викладає в медичному коледжi в м. Києвi, Ахмад Мухамед Ахмад - працює лікарем в приватній клініці в Сірії.
   Старшими лаборантами кафедри в рiзнi роки працювали Ольга Боднар, Людмила Воронцова, Нiна Корницька, Наталiя Баган, Богдан Бегош i Вiктор Сопель. Старшими препараторами працювали Ганна Хамуляк, Галина Пiдгурська i Оксана Камiнська. На теперішній час на посаді старшого лаборанта працюють Палка Людмила та Беднягін Микита Анатолійович.
   На кафедрi проходили навчання лiкарi-курсанти акушери-гiнекологи з таких циклiв: загальне вдосконалення, клiнiчне та оперативне акушерство, невiдкладна допомога в акушерствi та гiнекологiї, антенатальна охорона плоду та перинатальна патологiя, екстрагенiтальна патологiя в акушерствi та гiнекологiї, передатестацiйна пiдготовка курсантiв, цикли тематичного вдосконалення та цикли стажування курсантiв.
   На кафедрi проходять пiслядипломне навчання лiкарi-iнтерни акушери-гiнекологи.
   Крiм того, на кафедрi навчаються студенти медсестринського факультету медсестри з 2-х рiчною освiтою i бакалаври   з фаху - "Сестринська справа".
   За час iснування кафедри свою квалiфiкацiю пiдвищили 1945 лiкарiв-курсантiв. В iнтернатурi пройшли навчання 160 лiкарiв-iнтернiв. Всiм лiкарям-курсантам i лiкарям-iнтернам викладачі кафедри читають лекцiї, проводять семiнарськi i праткичнi заняття iз усiх роздiлiв акушерства та гiнекологiї. Проводяться клiнiчнi, патологоанатомiчнi конференцiї. Лiкарi-iнтерни беруть участь в науково-дослiднiй роботi кафедри, рецензують iсторiї родiв та iсторiї хвороби,  виступають  з доповiдями на клiнiчних конференцiях. З метою iнтеграцiї навчального процесу для читання лекцiй запрошують провiдних вчених нашої академiї.Кафедрою акушерства та гінекології проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції "Актуальні питання сучасного акушерства".
   Атестацiя лiкарiв-курсантiв та iнтернiв проходить в три етапи: здача iспитiв на комп'ютерi, здача практичних навичок та iспит з теоретичної пiдготовки. По закiнченнi навчання курсантам видається посвiдчення про рекомендовану квалiфiкацiйну категорiю, а лiкарям-iнтернам сертифiкат спецiалiста. Кафедра практикуює виїзнi передатестацiйнi цикли для лiкарiв-курсантiв в iншi областi України, зокрема Рiвненську, Закарпатську та Волинську .
   На кафедрi розроблено 12 робочих програм: для передатестацiйного циклу лiкарiв-курсантiв, лiкарiв курсантiв стажистiв, для лiкарiв-iнтернiв I року навчання, лiкарiв-iнтернiв II року навчання, для лiкарiв-курсантiв з циклу "Загальна практика - сiмейна медицина". для такого ж циклу лiкарiв-iнтернiв, лiкарiв-iнтернiв  з циклу "Хiрургiя", лiкарiв-iнтернiв  з циклу  "Невiдкладна допомога в медицинi", а також робочi програми для студентiв VI курсу, для студентiв-бакалаврiв, i студентiв-медсестер.
   За час iснування кафедри основними напрямками науково-дослiдної роботи були:
   1. Вивчення впливу шкiдливих умов працi текстильного виробництва на перебiг вагiтностi та родiв у жiнок.
   2. Впровадження нових методiв лiкування пiзнього гестозу вагiтних.
   3. Вивчення перекисного окислення лiпiдiв при запальних процесах жiночих статевих органiв.
   4. Використання лазеротерапiї для лiкування гнiйних ран та запальних процесiв жiночих статевих органiв.
   5. Лiкування та профiлактика гнiйно-септичних ускладнень пiсля родiв.
   На кафедрi захищені 2 докторських дисертацiї, 5 кандидатських дисертацiй. Опублiковано 2 монографiї та 540 наукових статей, виданi методичнi рекомендацiї з рiзних роздiлiв акушерства та гiнекологiї, компакт-диск "Практична гінекологія".
   Викладачi кафедри консультують важких хворих, беруть участь в операцiях. 60 вiдсоткiв оперативних втручань проводиться з участю спiвробiтникiв кафедри, лiкарiв-курсантiв, лiкарiв-iнтернiв. Завiдувач кафедрою i доценти ведуть консультативнi прийоми в жiночiй консультацiї, лікувально-консультативному центрі медичної академії. Працiвники кафедри ведуть спецiалiзованi прийоми з кольпоскопiї, неплідності, з гiнекологiчної ендокринологiї, доброякiсних i злоякiсних пухлин жiночих статевих органiв, ультразвукової дiагностики.
   Викладачi кафедри виїжджають в прикрiпленi райони областi, де надають консультативно-методичну допомогу, несуть ургентнi чергування в роддомi i виїжджають на важкi випадки по санавiацiї i в райони областi. Виступають з доповiдями на обласних товариствах акушерiв-гiнекологiв, науково-практичних конференцiях з основних проблем акушерства та гiнекологiї, проводять аналiз материнської та перинатальної смертностi на базах клiнiки та в областi.
   Колектив кафедри сповнений творчими задумами для подальшої плiдної працi.
   Короткі відомості про працівників кафедри:
   1. Бойчук Алла Володимирівна, 1963 року народження. Тернопільський медичний інститут закінчила в 1986 році. Закінчила клінічну ординатуру та аспірантуру.В 1989 році захистила кандидатську дисертацію. Працює в медакадемії з 1989 року асистентом, на посаді доцента з 1997 року, зав.кафедрою з грудня 2001 року. Докторську дисертацію захистила в квітні 2001 році. Має 93 друкованих наукових робіт.
   2. Франчук Анатолій Юхимович, 1930 року народження.Тернопільський медичний інститут закінчив в 1964 році. Закінчива клінічну ординатуру та аспірантуру.В 1969 році захистив кандидатську дисертацію. Працює в медакадемії з 1969 року асистентом, на посаді доцента з 1979 року, професор кафедрою з січня 2002 року. Докторську дисертацію захистив в 1985 році. Має 108 друкованих наукових робіт.
   3. Бегош Богдан Миколайович 1958 року народження. Працює в медичній академії з 1992 року. Закінчив клінічну ординатуру, працював старшим лаборантом кафедри. Асистентом кафедри працює з 1996 року. Кандидатську дисертацію захистив в 1996 році. Має 32 друкованих наукових статті, і є співавтором монографії.
   4. Коптюх Валентина Іванівна 1949 року народження. Працює в медичній академії з 1983 року на посаді асистента кафедри. 1983 році захистила кандидатську дисертацію. З 2001 року на посаді доцента кафедри. Має 92 друкованих наукових статті.
   6. Сопель Віктор Васильович 1965 року народження. В медакадемії працює з 1993 року асистентом кафедри з 1997 року. Кандидатську дисертацію захистив в 1996 році. Має 31 друковану наукову працю, 1 монографію.
   9. Хлібовська Оксана Іванівна 1960 року народження. В медакадемії працює з 1988 року. Асистентом з 1993 року. Кандидатську дисертацію захистила в 1993 році. Має 40 наукових робіт.
   10. Шадріна Валентина Семенівна 1955 року народження. В медакадемії з 1984 року. Асистент кафедри з 1993 року. Кандидатську дисертацію захистила в 1998 році. Має 38 друкованих робіт.
   11. Палка Людмила В"ячеславівна 1952 року народження. В медичній академії на посаді лаборанта кафедри працює з 1981 року.