(Мал. 354)


Мал. 354.   Самовивертання плода після екзартикуляції та евісцерації