(Мал. 342)


Мал. 342.   Введення декапітаційного гачка Брауна