(Мал. 337)


Мал. 337.   Клейдотомія в порожнині таза при дистоції плечей