(Мал. 326)


Мал. 326.   Накладання шкірно-головних щипців