Мал. 307.   Відтискування голівки в бік спинки перед захопленням ніжки плода (за С.Я. Бояркіним)