Мал. 290.   Фіксація поздовжнього положення плода стрічкою (за Б.А. Архангельським)