(Мал. 285)


Мал. 285.   Фіксація поздовжнього положення плода двома валиками і бандажем