Мал. 270.   Неправильна техніка зовнішнього профілактичного повороту плода (за Б.А. Архангельським)