(Мал. 226)


Мал. 226.   Виведення голівки празьким способом