(Мал. 223)


Мал. 223.   Захоплення плечиків плода зовнішньою рукою оператора і проведення тракцій