Мал. 221.   Вивільнення заднього плечика і ручки (за Мюллером)