(Мал. 220)


Мал. 220.   Вивільнення переднього плечика і ручки (за Мюллером)