(Мал. 218)


Мал. 218.   Вивільнення другої ручки плода