(Мал. 215)


Мал. 215.   Звільнення задньої (нижньої, першої) ручки плода