(Мал. 208)


Мал. 208.   Народження наступної голівки плода