(Мал. 207)


Мал. 207.   Народження плечиків плода