(Мал. 189)


Мал. 189.   Внутрішнє визначення розташування сагітального шва в порожнині таза (за Цов'яновим)