(Мал. 185)


Мал. 185.   Вихідні щипці. Згинання голівки в задньому виді потиличного вставлення