(Мал. 169)


Мал. 169.   Правильно накладені вихідні щипці при передньому виді потиличного вставлення голівки