(Мал. 145)

A Б


Мал. 145.   Нормальний таз:
А - голівка розділяє води на передні і задні;
Б - утворюється функціональна гідродинамічна порожнина