Мал. 132. Форми ромба Міхаеліса при різних типах таза:  
1 - нормальний; 2 - плоский; 3 - поперечно-звущений; 4 - косозміщений; 5 - загальнорівномірнозвужений