(Мал. 120)


Мал. 120.   Лобне вставлення. Згинання голівки