(Мал. 116)


Мал. 116.   Передньо-головне вставлення. Розгинання голівки