(Мал. 115)


Мал. 115.   Передньо-головне вставлення. Згинання голівки