(Мал. 103.)


Мал. 103.   Схема прорізування голівки при передньому виді