(Мал. 101.)


Мал. 101.   Додаткове згинання голівки при задньому виді