(Мал. 100.)


Мал. 100.   Схема внітрішнього повороту голівки на 135' (з I i II позиції заднього виду) в передній вид