(Мал. 94.)


Мал. 94.   Звільнення заднього плечика (за І.Ф. Жорданія)