(Мал. 93.)


Мал. 93.   Звільнення заднього плечика (за Shulter)